Privatumo politika

Informacija apie duomenų apsaugą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsnį

Jūsų asmens duomenų apsauga yra labai svarbi „Protina Pharmazeutische GmbH“, kuriai priklauso ši svetainė. Mes tvarkome jūsų duomenis konfidencialiai ir laikydamiesi duomenų apsaugos reglamentų ir šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos. Jums naudojantis šia svetaine, surenkami tam tikri asmens duomenys. Asmens duomenys yra tokie duomenys, kurie gali būti naudojami jūsų tapatybei nustatyti. Šiame pareiškime dėl duomenų apsaugos paaiškinama, kokius duomenis mes renkame, ir kam šie duomenys yra naudojami. Jame taip pat paaiškinama, kaip ir kokiais tikslais šie duomenys naudojami. Atkreipkite dėmesį, kad, perduodant duomenis internetu (pvz., elektroniniu paštu), gali pasitaikyti saugumo pažeidimų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

1. Atsakingos institucijos pavadinimas ir kontaktinė informacija:

„Protina Pharmazeutische GmbH“

Atstovė teisiniais klausimais: Monika Tiedemann

Adresas: Adalperostraße 37, 85737 Ismaning

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Dr. Sebastian Kraska

IITR GmbH
Marienplatz 2
80331 München, Germany

El. paštas: email@iitr.de
Tel.:  +49 89 18 91 736 0

3. Duomenų tvarkymas, susijęs su informacijos pateikimu svetainėje

3.1 Duomenų tvarkymo apimtis:

Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, mūsų sistema sugeneruoja automatinius duomenis ir informaciją iš jūsų įrenginio, per kurį jūs kaip vartotojas (duomenų subjektas) lankotės mūsų svetainėje. Šie duomenys kaupiami ir tvarkomi mūsų serveryje žurnalo duomenų faile. Renkami šie asmens duomenys:

a)    Naudojamos naršyklės tipas ir versija

b)    Vartotojo operacinė sistema

c)    Vartotojo interneto paslaugų teikėjas

d)    Vartotojo IP adresas

e)    Prieigos data ir laikas

f)     Svetainės, iš kurių vartotojo įrenginys prisijungė prie mūsų interneto svetainės

g)    Svetainės, prie kurių vartotojo įrenginys prisijungė iš mūsų svetainės

3.2 Duomenų tvarkymo tikslas:

IP adresas – tai skaičių serija, kuri aiškiai identifikuoja jūsų įrenginį, kai jis prisijungia prie mūsų svetainės. IP adresas naudojamas siųsti ir gauti duomenų rinkinius bei suteikia vartotojams galimybę prisijungti prie svetainės. Laikinas IP adreso saugojimas mūsų serveryje yra reikalingas, siekiant perduoti puslapio turinį vartotojo įrenginiui, kai jis prisijungia prie mūsų svetainės; kitu atveju šis turinys negali būti rodomas.

Saugojimas žurnalo duomenų failuose yra reikalingas, siekiant užtikrinti, kad svetainė veiktų, ir nustatyti duomenų perdavimo klaidas. Be to, mes naudojame šiuos duomenis mūsų svetainei optimizuoti ir užtikrinti mūsų IT sistemų saugumą. Šie duomenys nevertinami rinkodaros tikslais.

3.3 Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:

Duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtais interesais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktu.

3.4 Teisėti interesai

Turime teisėtus komercinius ir nekomercinius interesus pristatant mūsų bendrovę visuomenei svetainėje.

3.6 Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Mes neketinami perduoti asmens duomenų į užsienio šalis.

3.7 Saugojimo trukmė

Asmens duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tam tikslui, kuriam jie buvo renkami. Jeigu duomenys buvo renkami svetainės pateikimui, tai jie ištrinami jos naudojimo sesijai pasibaigus. Vartotojo IP adresas turi būti saugomas per visą sesiją, kad būtų galima naudotis svetaine.

Jeigu duomenys saugomis žurnalo duomenų faile, šio failo renkami duomenys ištrinami vėliausiai po septynių dienų. Galima juos saugoti ir ilgesnį laikotarpį. Šiuo atveju vartotojų IP adresai ištrinami arba anonimizuojami, kad nebūtų galimas tiekimas įrenginiui, kuris prisijungė prie svetainės.

3.8 Teisė prieštarauti ir teisė į duomenų ištrynimą

Kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su jūsų asmenine situacija, dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio e arba f punktus (BDAR 21 straipsnio 1 dalis). Asmens duomenų tvarkymas, siekiant pateikti šią svetainę ir sugeneruoti žurnalo duomenų failus, yra labai svarbus šios svetainės administravimui ir priežiūrai. Dėl šios priežasties vartotojai negali prieštarauti tokio pobūdžio duomenų tvarkymui.

3.9 Įsipareigojimas teikti informaciją (BDAR 13 straipsnio 2 dalies e punktas)

Jūsų duomenų pateikimas žurnalo duomenų failų tvarkymui yra savanoriškas. Jeigu nepateikiate savo duomenų, mes negalėsime nustatyti jūsų įrenginio adreso ir gali būti, kad negalėsite naudotis mūsų svetaine.

Use of a captcha-tool
This website uses the captcha tool of Friendly Captcha GmbH (“Friendly Captcha”) based on legitimate interest to protect against abusive access or spam attacks. This tool is used to prevent automated and abusive requests by "bots" by simply checking whether the requester is a natural person.

4. Slapukų tvarkymas

4.1 Slapukų tvarkymo apimtis

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, išsaugomi interneto naršyklėje arba vartotojo įrenginyje, kai tik vartotojas prisijungia prie mūsų svetainės. Slapukuose yra simbolių serijos, leidžiančios aiškiai nustatyti naršyklę vėlesnių apsilankymų svetainėje metu.

Slapukus naudojame tam, kad mūsų svetaine būtų lengviau naudotis. Be to, kai kurie puslapio elementai mūsų svetainėje reikalauja, kad prie mūsų svetainės prisijungusi interneto naršyklė būtų identifikuota, prieš jai pereinant į kitą svetainės puslapį.

 

4.2 Slapukų tvarkymo tikslas

Techninių slapukų naudojimo tikslas – užtikrinti, kad vartotojams būtų paprasčiau naudotis svetainėmis. Kai kurios funkcijos mūsų svetainėje neveikia, neįgalinus slapukų. Tam, kad šios funkcijos veiktų, būtina atpažinti interneto naršyklę net ir tada, kai vartotojas pereina į kitą puslapį. Šie techniniai slapukai renka ir išsaugo duomenis bei perduoda juos mums, kad į mūsų svetainę būtų galima įeiti iš duomenų bazės, ir kad būtų išsaugotas prekių krepšelis narystės prašymams. Šių techninių slapukų renkami vartotojų duomenys nenaudojami vartotojų profiliams sudaryti.

 

4.3 Slapukų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtais interesais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktu.

 

4.4 Teisėti interesai

Turime teisėtą komercinį interesą pristatyti bendrovę visuomenei ir reklamuoti mūsų produktus. Šiuo tikslu būtina pateikti svetainę, atitinkančią visuotinai priimtus vartojimo standartus ir užtikrinančią vartotojams paprastą svetainės naudojimą pagal jų poreikius ir interesus.

 

4.5 Slapukų duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Slapukų duomenys perduodami mūsų vidaus skyriams ir rangovams, pasitelkiamiems svetainių prieglobos paslaugoms ir IT ištekliams teikti.

 

4.6 Slapukų duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Mes neketinami perduoti asmens duomenų į užsienio šalis.

 

4.7 Slapukų duomenų saugojimas

Asmens duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tikslui, kuriam jie buvo renkami. Kai duomenys tvarkomi mūsų svetainės pateikimui, jie ištrinami, pasibaigus svetainės naudojimo sesijai. Slapukai išsaugomi vartotojo įrenginyje ir yra jo perduodami į mūsų serverį. Dėl šios priežasties jūs kaip vartotojas visiškai kontroliuojate slapukų naudojimą. Keisdami savo interneto tvarkyklės nustatymus, galite išjungti ar apriboti slapukų perdavimą. Jau išsaugoti slapukai gali būti ištrinti bet kuriuo metu. Tai taip pat gali būti atlikta automatiškai.

 

4.8 Teisė prieštarauti ir teisė į duomenų ištrynimą

Kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti dėl priežasčių, susijusių su jūsų asmenine situacija, dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio e arba f punktus (BDAR 21 straipsnio 1 dalis). Jeigu slapukai mūsų svetainei yra išjungiami, gali būti neįmanoma naudotis visomis mūsų svetainėje esančiomis funkcijomis.

 

4.9 Įsipareigojimas teikti informaciją (BDAR 13 straipsnio 2 dalies e punktas)

Jūsų duomenų pateikimas slapukų tvarkymui yra savanoriškas. Jeigu nepateikiate savo duomenų, mes negalėsime nustatyti jūsų įrenginio adreso ir gali būti, kad negalėsite naudotis mūsų svetaine arba visomis jos funkcijomis. 

5. Duomenų tvarkymas su „Google Analytics“

5.1 Duomenų tvarkymo apimtis

Mes naudojamės „Google Inc.“, esančios adresu: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, interneto analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus. Tai yra tekstiniai failai, išsaugomi jūsų kompiuteryje, kurie leidžia atlikti jūsų naudojimosi svetaine analizę. „Google“ naudoja šią informaciją mūsų vardu, kad galėtų įvertinti jūsų naudojimąsi svetainei ir parengti jūsų svetainės aktyvumo ataskaitas.

5.2 Duomenų tvarkymo tikslas

Mes naudojame šiuos duomenis į vartotoją orientuotam mūsų svetainės struktūrizavimui ir optimizavimui bei mūsų IT sistemų saugumo užtikrinimui. Mes taip pat naudojame šiuos duomenis rinkodaros tikslais, siekiant geriau suprasti mūsų klientų ir narių domėjimąsi mūsų produktais, paslaugomis ir narystės pasiūlymais bei pateikti praktinių sprendimų.

5.3 Teisėti interesai

Jeigu duomenų tvarkymas yra grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu – kitaip tariant, mūsų teisėtais interesais, – mes privalome jus informuoti apie mūsų arba trečiųjų šalių teisėtus interesus. Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėtu interesu analizuojant mūsų poziciją rinkoje, darbuotojų įdarbinimo veiksmingumą ir mūsų viešą įvaizdį. Šiuo tikslu „Google Analytics“ užtikrina naudojimą su anonimizuotų lankytojų statistika, iš kurios mes matome, kada prie mūsų svetainės ir iš kurios šalies buvo prisijungta.

5.4 Duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Jūsų asmens duomenys perduodami mūsų vidaus skyriams ir rangovams, pasitelkiamiems IT ištekliams teikti. Jie neperduodami jokiems kitiems gavėjams. Su „Google“ sudaryta duomenų tvarkymo sutartis.

5.5 Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Kaip taisyklė, duomenys apie jūsų naudojimąsi šia svetaine perduodami į „Google“ serverį JAV, kuriame jie išsaugomi. Mes įjungėme IP anonimizavimo funkciją svetainėje. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose valstybėse, kurios yra Sutarties dėl Europos ekonominės erdvės šalimis, „Google“ trumpina IP adresą prieš perduodama jį į JAV. Tik esant išskirtinėms aplinkybėms, jūsų pilnas IP adresas bus perduotas į „Google“ serverį JAV ir bus ten sutrumpintas.

5.6 Duomenų saugojimo trukmė

Vartotojų duomenys saugomi 26 mėnesius. Neįmanoma identifikuoti asmenų remiantis „Google Analytics“ parengtomis ataskaitomis.

5.7 Įsipareigojimas teikti informaciją (BDAR 13 straipsnio 2 dalies e punktas)

Jūsų duomenų teikimas „Google Analytics“ tvarkymui yra savanoriškas. Jeigu nepateiksite savo duomenų, dėl to nepatirsite jokių trūkumų.

5.8 Teisė prieštarauti ir teisė į duomenų ištrynimą

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti, remdamasis priežastimis, susijusiomis su jo arba jos konkrečia situacija, dėl jo arba jos asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktą (BDAR 21 straipsnio 1 dalis). Duomenų tvarkytojas nuo tada nebetvarkys asmens duomenų.

Galite neleisti „Google Analytics“ rinkti jūsų duomenų, nustatydami, kad atsisakote slapukų. Slapukų atsisakymas neleis rinkti jūsų duomenų, kai apsilankysite šioje svetainėje kitą kartą. Norėdami atsisakyti slapukų, pereikite prie „4. Slapukų tvarkymas“ ir atšaukite savo sutikimą.

Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti duomenis, kuriuos sugeneruoja slapukas, susijęs su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir tvarkyti šiuos duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės prisijungimą, paspaudę šią nuorodą: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Klientų ir tiekėjų duomenų tvarkymas

6.1 Duomenų tvarkymo apimtis

Galite susisiekti su mumis paštu, el. paštu, faksu, telefonu, tekstiniu pranešimu arba užpildę kontaktinę formą. Galite susisiekti su mumis, pateikdami savo asmens duomenis, pirmiausia, vardą, pavardę, adresą, kontaktinius duomenis ir kitą turinį; mes atsakysime, ir tai apims jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

6.2 Duomenų tvarkymo tikslas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, siekiant nustatyti jūsų tapatybę, priskirti jūsų komunikacijas esamai sutarčiai arba kitiems sutartiniams santykiams, kai tai yra tinkama, tvarkyti jūsų komunikaciją ir į ją atsakyti. Asmens duomenys, kuriuos mums perduodate per jūsų komunikacijos priemonę, bus tvarkomi tam, kad būtų galima tvarkyti ir atsakyti į jūsų komunikaciją.

 

6.3 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jeigu davėte savo sutikimą su asmens duomenų, nurodytų 6.1 papunktyje, tvarkymui 6.2 papunktyje nurodytais tikslais, duomenų tvarkymas bus grindžiamas jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punkte.

Minėtų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas konkrečiais atvejais sutarties, kurios šalimi jūs esate, vykdymui arba veiksmų, atliekamų jūsų prašymu prieš sutarties pasirašymą, atlikimui pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punkte.

Asmens duomenų tvarkymas taip pat atliekamas mūsų teisėtų interesų pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą.

 

6.4 Teisėti interesai

Mes turime teisėtą komercinį interesą būti pasiekiamais per mūsų komunikacijos priemones, kad galėtume tvarkyti ir atsakyti į užklausas.

 

6.5 Duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi bendrovės viduje, taip pat gali būti persiųsti išorės gavėjams, kai tai yra reikalinga tinkamam jūsų užklausos tvarkymui: valstybės įstaigoms pagal teisinius aktus, kitoms išorės įstaigos, jeigu duomenų subjektas davė sutikimą, ir duomenų perdavimas yra leistinas prioritetinių interesų pagrindu.

 

6.6 Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Neketiname perduoti asmens duomenų į trečiąsias šalis. Jūsų duomenys bus tvarkomi už Europos Sąjungos ribų sutarties vykdymo tikslais.

 

6.7 Duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys ištrinami, kai jie yra nereikalingi tikslui, kuriam jie buvo renkami. Laikotarpis, kurį duomenys saugomi, priklauso nuo įstatyme nustatytų duomenų saugojimo terminų, ir yra paprastai lygus 10 metų.

7. Informacija apie duomenų saugumą

Saugumo tikslais ir siekiant apsaugoti konfidencialų turinį, pvz., užklausas, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatorei, šioje svetainėje naudojamas SSL arba TLS šifravimas. Galite atpažinti šifruotą ryšį, pakeitę „http://“ į „https://“ adreso eilutėje savo naršyklėje and spynos simbolį naršyklės įrankių juostoje. Suaktyvinus SSL arba TLS šifravimą, trečiosios šalys negali perskaityti duomenų, kuriuos mums siunčiate.

8. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

1. Teisė atšaukti sutikimą: Pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kurį davėte duomenų valdytojui. Šiuo atveju duomenų tvarkymas, kuris buvo vykdytas jūsų sutikimo pagrindu, nebegalės būti tęsiamas ateityje.

2. Prieigos teisė: Pagal BDAR 15 straipsnį turite teisę gauti informacijos apie duomenų valdytojo tvarkomus asmens duomenis. Visų pirma, galite gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas, gavėjų, kuriems jūsų duomenys buvo arba bus atskleisti, kategorijas, numatomą laikotarpį, kurį duomenys bus saugomi, teisės prašyti ištaisyti arba ištrinti duomenis egzistavimą, apriboti duomenų tvarkymą arba jam prieštarauti, teisės pateikti skundą egzistavimą, duomenų šaltinį, jeigu duomenis surinkome ne mes, ir automatinio sprendimų priėmimo galimybę, įskaitant profilių sudarymą ir, kai tai yra aktualu, reikšmingą informaciją, kurioje būtų pateiktos tokios galimybės detalės.

3. Ištaisymo teisė: Pagal BDAR 16 straipsnį, turite teisę reikalauti nedelsiant ištaisyti duomenų valdytojo saugomus neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

4. Teisė į duomenų ištrynimą ir teisė būti pamirštam: Pagal BDAR 17 straipsnį turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti duomenų valdytojo saugomi jūsų asmens duomenys, nebent duomenų tvarkymas yra reikalingas pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę ir informaciją, įvykdyti teisinį įsipareigojimą, vadovaujantis viešuoju interesu arba nustatyti, vykdyti ar apibrėžti teisinius reikalavimus.

5. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą: Pagal BDAR 18 straipsnį turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jeigu ginčijate asmens duomenų tikslumą, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs prieštaraujate duomenų ištrynimui, mums duomenų nebereikia, bet jums jų reikia, kad galėtumėte pateikti, įvykdyti arba apginti reikalavimus, arba jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnį.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą: Pagal BDAR 20 straipsnį turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums struktūrizuotu, visuotinai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu, bei teisę reikalauti, kad duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui.

7. Teisė skųstis: Pagal BDAR 77 straipsnį turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Paprastai galite susisiekti su priežiūros institucija jūsų gyvenamojoje vietoje, darbo vietoje arba duomenų valdytojo buveinės vietoje.

8. Teisė prieštarauti: Jeigu asmens duomenys tvarkomi teisėtų interesų pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą, turite teisę pagal 21 straipsnį prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Norėdami pasinaudoti teise prieštarauti, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (email@iitr.de).