Politika varovanja zasebnosti

Informacije o varstvu podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov

Zaščita vaših osebnih podatkov je za družbo Protina Pharmazeutische GmbH, ki upravlja s to spletno stranjo, izjemno pomembna naloga. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi na področju zaščite podatkov ter te izjave o zaščiti podatkov. Ko obiščete to spletno stran, zberemo določen nabor osebnih podatkov. Osebni podatki so podatki, ki se lahko uporabijo za vašo osebno identifikacijo. V tej izjavi o varstvu podatkov vam pojasnimo, katere podatke zbiramo in za kaj se ti podatki uporabljajo. Pojasnimo pa vam tudi, kako in za kakšne namene podatke uporabljamo. Upoštevajte, da ob prenosu podatkov prek interneta (npr. v komunikacijah, ki potekajo prek e-pošte) lahko pride do kršitev varnosti. Ne moremo v celoti preprečiti, da bi do podatkov dostopale tretje osebe.

1. Ime in kontaktni podatki odgovornega organa:

Protina Pharmazeutische GmbH

Pravni zastopnik: Monika Tiedemann
Naslov: Adalperostraße 37, 85737 Ismaning

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Dr. Sebastian Kraska

IITR GmbH
Marienplatz 2
80331 München, Germany

Mail: email@iitr.de
Telefonska številka: 089/18917360

3. Obdelava podatkov v povezavi z zagotavljanjem spletne strani

3.1 Obseg obdelave:

Vsakič, ko kdor koli obišče našo spletno stran, naš sistem pridobi avtomatizirane podatke in informacije s spletno omogočenega sistema, prek katerega kot uporabnik (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«) obiskujete našo spletno stran. Omenjeni podatki se shranijo in obdelajo v dnevniški datoteki na našem strežniku. Zbirajo se naslednji osebni podatki:

a) vrsta in uporabljena različica brskalnika
b) operacijski sistem uporabnika
c) ponudnik internetnih storitev uporabnika
d) IP-naslov uporabnika
e) datum in čas dostopa
f) spletne strani, s katerih je spletno omogočeni sistem uporabnika dostopal do naše spletne strani
g) spletne strani, ki jih je spletno omogočeni sistem uporabnika priklical z naše spletne strani

3.2 Namen obdelave:

IP-naslov je serija števk, ki jasno identificira vaš spletno omogočeni sistem, ko ta dostopa do naše spletne strani. IP-naslov se uporablja za pošiljanje in prejemanje podatkovnih paketov, uporabnikom pa omogoča tudi dostop do spletne strani. Začasna hramba IP-naslova na našem strežniku je potrebna za prenos vsebine strani v spletno omogočeni sistem uporabnika, ko ta dostopa do naše spletne strani. V nasprotnem primeru vsebine ni mogoče prikazati.

Shranjevanje v dnevniških datotekah je potrebno, saj se tako zagotovi, da spletna stran deluje, prav tako pa se omogoči odkrivanje morebitnih napak pri prenosu. Poleg tega te podatke uporabljamo za optimizacijo naše spletne strani in ohranjanje varnosti naših IT-sistemov. Teh podatkov ne ocenjujemo za namene trženja.

3.3 Pravna podlaga za obdelavo

Obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu v skladu s točko f) 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3.4 Zakoniti interesi

Za predstavljanje naše družbe javnosti prek spletne strani imamo zakonit komercialni in nekomercialni interes.

3.5 Prejemniki ali kategorije prejemnikov

Osebne podatke predamo svojemu IT-oddelku in izvajalcem, ki jih uporabljamo za zagotavljanje gostovanja in IT-virov, ki so potrebni za delovanje naše spletne strani.

3.6 Prenos v tretje države

Osebnih podatkov ne nameravamo prenašati v tretje države.

3.7 Trajanje hrambe

Osebne podatke izbrišemo, ko jih ne potrebujemo več za namen, za katerega smo jih zbrali. Če se podatki zbirajo za zagotavljanje spletne strani, je to takrat, ko se zaključi seja. Uporabnikov IP-naslov moramo shraniti za ves čas trajanja seje, da mu tako omogočimo uporabo spletne strani.

Če se podatki shranjujejo v dnevniško datoteko, se podatki, ki so zbrani v datoteki, izbrišejo najpozneje po sedmih dneh. Možno pa je tudi shranjevanje za daljše obdobje. V tem primeru IP-naslove uporabnikov zbrišemo ali jih anonimiziramo, da jih ni več mogoče povezati s spletno omogočenim sistemom, ki je dostopal do spletne strani.

3.8 Pravica do nasprotovanja in pravica do izbrisa

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate kadar koli pravico do ugovarjanja obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi, ki je povezana z vašo osebno situacijo, pri čemer omenjena pravica izvira iz točke e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (1. odstavek 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Obdelava osebnih podatkov za zagotavljanje te spletne strani in ustvarjanje dnevniških datotek je bistvena za zagotavljanje upravljanja in vzdrževanja, ki ju vsebuje obratovanje te spletne strani. Zato uporabniki tej vrsti obdelovanja ne morejo nasprotovati.

3.9 Obveznost zagotavljanja informacij (točka e) 2. odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zagotavljanje vaših podatkov za obdelavo dnevniških datotek se izvaja na prostovoljni osnovi. Če nam svojih podatkov ne zagotovite, morda ne bomo mogli nasloviti vašega spletno omogočenega sistema in naše strani morda ne boste mogli uporabljati.

Use of a captcha-tool
This website uses the captcha tool of Friendly Captcha GmbH (“Friendly Captcha”) based on legitimate interest to protect against abusive access or spam attacks. This tool is used to prevent automated and abusive requests by "bots" by simply checking whether the requester is a natural person.

4. Obdelava piškotkov

4.1 Obseg obdelave

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so datoteke, ki se shranijo v spletnem brskalniku spletno omogočenega sistema uporabnika takoj, ko uporabnik dostopa do naše spletne strani. Piškotki vsebujejo značilne serije znakov, ki omogočajo jasno opredelitev brskalnika ali vseh naslednjih obiskov spletne strani.

Piškotke uporabljamo z namenom zagotavljanja uporabnikom prijaznejše spletne strani. Poleg tega je treba za nekatere elemente na naši spletni strani opredeliti spletni brskalnik, ki dostopa do naše spletne strani, ko se ta premakne na drugo stran na spletni strani.

4.2 Namen obdelave

Namen uporabe tehničnih piškotkov je poenostaviti uporabo spletnih strani za naše uporabnike. Nekaterih funkcij na naši spletni strani ne moremo nuditi, če ne omogočite piškotkov. Za to je treba prepoznati spletni brskalnik tudi po tem, ko je uporabnik že priklical drugačno stran. Ti tehnični piškotki zbirajo in hranijo podatke in jih prenesejo k nam, da je tako našo spletno stran mogoče priklicati iz podatkovne baze in shraniti nakupovalno košarico v primeru članstva. Podatkov uporabnikov, ki jih zberejo omenjeni tehnični piškotki, ne uporabljamo za profiliranje.

4.3 Pravna podlaga za obdelavo

Obdelava podatkov temelji na našem zakonitem interesu v skladu s točko f) 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4.4 Zakoniti interesi

Za predstavljanje naše družbe javnosti ter za promocijo svojih izdelkov imamo zakonit komercialni interes. Zato moramo zagotavljati spletno stran, ki ustreza splošno sprejetim standardom uporabe in uporabnikom nudi enostavno uporabo spletne strani v skladu z njihovimi potrebami in interesi.

4.5 Prejemniki ali kategorije prejemnikov

Podatke o piškotkih predamo našim internim oddelkom in izvajalcem, ki jih uporabljamo za zagotavljanje gostovanja in IT-virov.

4.6 Prenos v tretje države

Osebnih podatkov ne nameravamo prenašati v tretje države.

4.7 Trajanje hrambe

Osebne podatke izbrišemo, ko jih ne potrebujemo več za namen, za katerega smo jih zbrali. Če se podatki obdelujejo za zagotavljanje naše spletne strani, je to takrat, ko se zaključi seja. Piškotki se shranijo v spletno omogočenem sistemu uporabnika, ki jih nato prenese na naš strežnik. Kot uporabnik imate tako popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spreminjanjem nastavitev svojega spletnega brskalnika lahko prenos piškotkov onemogočite ali ga omejite. Že shranjene piškotke lahko kadar koli izbrišete. To je mogoče izvesti tudi samodejno.

4.8 Pravica do nasprotovanja in pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima kadar koli pravico do ugovarjanja obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi, ki je povezana z njegovo osebno situacijo, pri čemer omenjena pravica izvira iz točke e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (1. odstavek 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če so piškotki za našo spletno stran onemogočeni, morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

4.9 Obveznost zagotavljanja informacij (točka e) 2. odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zagotavljanje vaših podatkov za obdelavo piškotkov se izvaja na prostovoljni osnovi. Če nam svojih podatkov ne zagotovite, morda ne bomo mogli nasloviti vašega spletno omogočenega sistema in naše strani morda ne boste mogli uporabljati ali pa je ne boste mogli uporabljati v celoti.

5. Obdelava s programom Google Analytics

5.1 Obseg obdelave

Uporabljamo funkcije programa Google Analytics, storitve za spletno analiziranje, ki jo zagotavlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Storitev Google Analytics uporablja piškotke. Gre za datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Družba Google te informacije uporablja v našem imenu, da lahko tako oceni vašo uporabo spletne strani in pripravi poročila o vaši dejavnosti na spletni strani.

5.2 Namen obdelave

Te podatke uporabljamo za na uporabnika osredotočeno strukturiranje in optimizacijo naše spletne strani ter za ohranjanje varnosti naših IT-sistemov. Podatke bomo uporabili tudi v tržne namene, da bi tako izboljšali naše razumevanje interesa, ki ga imajo naše stranke in naši člani za naše izdelke, storitve in članske ponudbe, ter za zagotavljanje praktičnih rešitev.

5.3 Zakoniti interesi

Če obdelava podatkov temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (z drugimi besedami, na našem zakonitem interesu), vas moramo obvestiti o naših zakonitih interesih ali o zakonitih interesih tretjih oseb. Vaše podatke obdelujemo z namenom izpolnjevanja naših zakonitih interesov glede analiziranja naše prisotnosti na trgu, učinkovitosti novačenja članov ter naše javne podobe. V ta namen nam storitev Google Analytics zagotavlja anonimizirane statistike obiskovalcev, ki nam omogočajo, da lahko vidimo, kdaj so obiskovalci iz določenih držav dostopali do naše spletne strani.

5.4 Prejemniki ali kategorije prejemnikov

Vaše osebne podatke predamo našim internim oddelkom in izvajalcem, ki jih uporabljamo za zagotavljanje IT-virov. Ne prenašamo jih na druge prejemnike. Z družbo Google smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov.

5.5 Prenos v tretje države

Praviloma se podatki o vaši uporabi te spletne strani prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo. Na spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP-naslova. Zato v državah članicah Evropske unije in drugih državah, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem področju, družba Google vaš IP-naslov skrajša, preden se ga posreduje v ZDA. Vaš celotni IP-naslov se bo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se bo nato skrajšal, prenesel le v izjemnih okoliščinah.

5.6 Trajanje hrambe

Podatki o uporabniku se hranijo 26 mesecev. Posameznikov na podlagi poročil, ki jih pripravi storitev Google Analytics, ni mogoče identificirati.

5.7 Obveznost zagotavljanja informacij (točka e) 2. odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Zagotavljanje vaših podatkov za obdelavo s strani storitve Google Analytics se izvaja na prostovoljni osnovi. Če ne boste zagotovili svojih podatkov, zato ne boste postavljeni v slabši položaj.

5.8 Pravica do nasprotovanja in pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima kadar koli pravico do ugovarjanja obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi, ki je povezana z njegovo osebno situacijo, pri čemer omenjena pravica izvira iz točke e) ali f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (1. odstavek 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Od tedaj obdelovalec ne obdeluje več osebnih podatkov.

Storitvi Google Analytics lahko zbiranje svojih osebnih podatkov preprečite tako, da nastavite piškotek za zavrnitev. Piškotek za zavrnitev prepreči zbiranje vaših podatkov, ko v prihodnje obiščete to spletno stran. Če želite nastaviti piškotek za zavrnitev, preberite točko »4. Obdelava piškotkov« in prekličite svoje soglasje.

Poleg tega lahko družbi Google preprečite tudi zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki so povezani z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) ter obdelavo omenjenih podatkov, in sicer tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki ga lahko najdete na spletnem naslovu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Obdelava podatkov strank in dobaviteljev

6.1 Obseg obdelave

Z nami lahko stopite v stik po pošti, e-pošti, faksu, telefonu, SMS-sporočilu in kontaktnem obrazcu. Z nami lahko stopite v stik tako, da nam predložite svoje osebne podatke, še zlasti pa vaše ime, naslov, podatke za stik in drugo vsebino. Odgovorili vam bomo, pri čemer bo odgovor vseboval obdelavo vaših osebnih podatkov.

6.2 Namen obdelave

Vaše osebne podatke bomo obdelali z namenom vaše identifikacije, da bomo lahko vašo komunikacijo dodelili že obstoječi pogodbi ali drugemu pogodbenemu razmerju, če je to ustrezno, da bomo lahko obdelali vaše sporočilo in nanj odgovorili. Osebni podatki, ki nam jih posredujete prek svojega komunikacijskega medija, bodo obdelani za namen obdelave in odgovora na vaše sporočilo.

6.3 Pravna podlaga za obdelavo

Če ste podali svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov v podpoglavju 6.1 za namene, ki so navedeni v podpoglavju 6.2, bo obdelava osnovana na vašem soglasju v skladu s točko a) 1. stavka 1. odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov je morda potrebna v točno določenih primerih za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali za izvajanje korakov, ki smo jih začeli izvajati na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, točka b) 1. stavka 1. odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obdelava osebnih podatkov temelji tudi na našem zakonitem interesu v skladu s točko f) 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

6.4 Zakoniti interesi

Imamo zakonit komercialni interes, da lahko z nami stopite v stik prek naših komunikacijskih medijev in da lahko vaše vprašanje obdelamo ter nanj odgovorimo.

6.5 Prejemniki ali kategorije prejemnikov

Vaše osebne podatke bomo obravnavali interno, morda pa jih bomo posredovali tudi zunanjim prejemnikom, če je to potrebno za ustrezno obravnavanje vašega vprašanja. Osebe javnega prava na podlagi prevladujočih pravnih uredb. Druge zunanje osebe, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podal svoje soglasje in če je prenos dovoljen na podlagi prevladujočih interesov.

6.6 Prenos v tretje države

Osebnih podatkov ne nameravamo prenašati v tretje države. Vaši podatki se bodo v povezavi z izvajanjem pogodbe morda obdelovali v državah izven Evropske unije.

6.7 Trajanje hrambe

Osebne podatke izbrišemo, ko jih ne potrebujemo več za namen, za katerega smo jih zbrali. Obdobje hrambe podatkov je odvisno od zakonskega obdobja shranjevanja, običajno pa gre za obdobje 10 let.

7. Informacije o varnosti podatkov

Iz varnostnih razlogov ter za zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so denimo vprašanja, ki nam jih pošljete kot upravljavcu te spletne strani, ta spletna stran uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po spremembi v vrstici za naslov v vašem brskalniku, kjer se zapis »http://« spremeni v zapis »https://«, in simbolu ključavnice, ki se pojavi v orodni vrstici vašega brskalnika. Če je vklopljeno šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

8. Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

1. Pravica do umika soglasja: V skladu s 3. odstavkom 7. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov imate kadar koli pravico do umika soglasja, ki ste ga podali upravljavcu podatkov. V tem primeru se obdelava podatkov, ki je bila osnovana na vašem soglasju, v prihodnje ne bo več smela izvajati.

2. Pravica do dostopa: V skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico do pridobitve informacij o osebnih podatkih, ki jih obdeluje upravljavec. Še zlasti lahko pridobite informacije o namenih obdelave, kategorijah zadevnih osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti vaši osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju pravice za zahtevo popravka ali izbrisa podatkov, omejitve ali ugovora obdelavi podatkov, obstoju pravice do vložitve pritožbe, viru podatkov, če jih nismo zbrali mi, obstoju samodejnih načinov za sprejemanje odločitev, kamor spada tudi profiliranje, in, če je ustrezno, o pomembnih informacijah, ki zagotavljajo podrobnosti o omenjenih postopkih.

3. Pravica do popravka: V skladu s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico zahtevati, da se nepravilni ali nepopolni osebni podatki, ki jih hrani upravljavec podatkov, takoj in brez nepotrebnega odlašanja popravijo.

4. Pravica do izbrisa in pravica do pozabe: V skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, ki jih hrani upravljavec, razen če ni obdelava potrebna za izvrševanje pravice do izražanja in do informiranosti, za izpolnjevanje zakonske obveznosti, za izvajanje javnega interesa ali za vzpostavitev, izvajanje ali opredelitev pravnih zahtevkov.

5. Pravica do omejitve obdelave: V skladu z 18. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, če nasprotujete točnosti osebnih podatkov, če je obdelava nezakonita, nasprotujete pa izbrisu podatkov, če podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi z namenom vzpostavitve, izvajanja ali branjenja pravnih zahtevkov, ali če ugovarjate obdelavi v skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov: V skladu z 20. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico do prejema osebnih podatkov, ki ste nam jih dali na voljo, v strukturiranem, splošno uporabljenem in strojno berljivem formatu, imate pa tudi pravico, da lahko zahtevate prenos podatkov na drugega upravljavca.

7. Pravica do pritožbe: V skladu s 77. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico, da vložite pritožbo pred nadzornim organom. Praviloma lahko z nadzornim organom stopite v stik na svojem običajnem prebivališču, delovnem mestu ali sedežu upravljavca.

8. Pravica do ugovora: Če se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov v skladu s točko f) 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, imate v skladu z 21. členom pravico, da ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki so povezani z vašo situacijo. Če želite uveljaviti svojo pravico do ugovora, stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (email@iitr.de).